NOVINKY KNIŽNIČNÉHO FONDU

Autoři

  • Danica Jurašková

Klíčová slova:

Prírastky, knižničný fond, Univerzitná knižnica UMB, akvizícia

Abstrakt

Výber z prírastkov do knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB.

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

Novinky knižničného fondu