Editorský tým

Šéfredaktorka: Lucia Nižníková

Výkonná redaktorka: Martina Trégerová

Jazyková redaktorka: Greta Kazimírová

Redakčná rada:

  • Gréta Kazimírová
  • Dana Mačudová
  • Michaela Mikušková
  • Denisa Mesíková
  • Lucia Nižníková
  • Darina Šípová
  • Martina Trégerová