Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Príspevok nebol doteraz publikovaný ani nie je v súčasnosti zaslaný do iného časopisu na posúdenie (alebo bolo podané vysvetlenie v komentároch pre editora).
  • Súbor príspevku je vo formáte OpenOffice, Microsoft Word, RTF alebo WordPerfect.
  • URL odkazy na referencie sú uvedené všade, kde to bolo možné.
  • Text má jednoduché riadkovanie; písmo má veľkosť 12; je použitá skôr kurzíva a nie podčiarknutie (okrem url adries); všetky ilustrácie tabuľky a obrázky sú umiestnené skôr v texte, ako na konci.
  • Text odpovedá štylistickým a bibliografickým požiadavkám uvedených v Pokynoch pre autorov, ktoré sa nachádzajú na stránke O časopisu.

Pokyny pro autory

Periodicita: 2x ročne

Lehoty na predloženie rukopisov: 30. jún a 31 december

Publikovanie online: 15. september (číslo 1) a 15. február (číslo 2)

Požiadavky na rukopis:

  • písmo - font Lora (alebo Arial), veľkosť 9
  • veľkosť papiera A5
  • okraje - horný 1,27 cm, spodný 0,94 cm, bočné 1,8 cm
  • obrázky vo formáte JPG s uvedením autorstva

Citačná norma: STN ISO 690 (2012)

Autorské poplatky: príspevky v časopise Bibliotheca Universitatis sú publikované bezplatne, redakcie si neúčtuje žiadne poplatky za predloženie alebo spracovanie článku.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na adrese: kniznica@umb.sk

Rozhovor

Osobnosti na rozhovor vybarajú členovia redakčnej rady časopisu a spravidla sú to významní členovia akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rozhovor s respondentom spravidla vedie ich členka redakčnej rady časopisu Greta Kazimírová.

Z ponuky služieb Univerzitnej knižnice

Rubrika venovaná príspevkom o službách a novinách v Univerzitnej knižnici UMB v Banskej Bystrici.

Svetom kníh a knižníc

Otvorená sekcia pr einterných ako aj externých autorov venovaná článkom a zaujímavostiam zo sveta knižníc a knižnično-informačnej praxe.

Otvorená veda

Rubrika zameraná na prezentáciu jednotlivých oblastí otvorenej vedy, aktivitám v oblasti podpory otvorenej vedy na Slovensku a v zahraničí.

Drobničky z publikačnej činnosti

Otvorená sekcia venovaná článkom a krátkym správam z oblasti metodiky vykazovania publikačnej činnosti a ohlasov na Slovensku.

Z kapsy publikačného poradcu

Rubrika venovaná zaujímavým nástrojom a novinkám v oblasti vedeckého publikovania, hodnotenia výstupov vedy a výskumu a scientometrických databáz.

PÈLE - MÈLE

Rubrika venovaná krátkym správam zo života Univerzitnej knižnice UMB.

Pripomíname si

Otvorená skecia pre interných ako aj externých autorov venovaná článkom o významných osobnostiach a udalostiach slovenskej histórie.

Elektronické informačné zdroje

Rubrika venovaná novinkám v oblasti elektronických informačných zdrojov.

Európske dokumentačné centrum informuje

Rubrika venovaná dianiu v Európskej únii, činnosti európskych inštitúcií a správam o činnosti slovenskej informačnej siete Europe Direct.

Novinky knižničného fondu

Rubrika venovaná prezentácii knižných noviniek v knižničnom fonde Univerzitnej knižnice UMB.

Zo služobných ciest pracovníkov UMB

Rubrika venovaná informáciám zo služobných ciest zamestnancov Univerzitnej knižnice UMB.

Predstavujeme moderné svetové knižnice

Rubrika venovaná moderným svetových knižniciam.

Predstavujeme pracoviská knižnice

Rubrika venovaná predstaveniu pracovísk Univerzitnej knižnice UMB a ich hlavnej činnosti.

Zaujalo nás

Otvorená sekcia pre interných ako aj externých autorov venovaná článkom a zaujímavostiam zo sveta knižníc a knižnično-informačnej praxe.

Čím žije Univerzitná knižnica UMB

Otvorená sekcia pre interných ako aj externých autorov venovaná článkom o dianí v Univerzitnej knižnici UMB.

Čriepky z histórie

Otvorená sekcia pre internýchako aj externých autorov venovaná článkom o význmaných osobonostia a udalostiach slovenskej histórie.

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.