POZNAČTE SI TERMÍN, VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU BUDÚ 6. - 9. JÚNA 2024

Autoři

  • Martina Trégerová

Klíčová slova:

Európsky parlament, voľby do Európskeho parlamentu 2024, právomoci Európskeho parlamentu, Európska únia

Abstrakt

Pôvod Európskeho parlamentu je v Spoločnom zhromaždení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), ktoré sa stalo spoločným zhromaždením v tom čase existujúcich troch nadnárodných Európskych spoločenstiev. Zhromaždenie následne získalo názov Európsky parlament. Odvtedy táto inštitúcia, ktorej poslanci sú od roku 1979 volení priamo, prešla výraznými zmenami: zo zhromaždenia vymenovaných poslancov sa stal volený parlament uznávaný ako orgán určujúci politický program Európskej únie. Európsky parlament volia občania Európskej únie, aby reprezentoval ich záujmy.

Reference

Prečo je dôležité voliť. In Využi svoj hlas [online]. Európsky parlament [cit. 2024-01-06]. Dostupné na: https://elections.europa.eu/sk/why-vote/

Volebný rok 2024 zatrasie európskymi klimatickými politikami. In EURACTIV [online]. Bratislava: EURACTIV Slovensko, 1999-2024, 3. január 2024 [cit. 2024-01-06]. Dostupné na: https://euractiv.sk/section/energetika/news/volebny-rok-2024-zatrasie-europskymi-klimatickymi-politikami/

Európsky parlament: hlas občanov v Európskej únii [online]. Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2023 [cit. 2024-01-07]. Dostupné na: https://op.eu-ropa.eu/sk/publication-detail/-/publication/2fb92201-df21-11ed-a05c-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-301426455

Ako funguje Európska únia: Vaša príručka o inštitúciách EÚ [online]. Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2007 [cit. 2024-01-08]. Dostupné na: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/8d5ca309-9842-43e0-b002-ea18bb147131/language-sk?_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_so-urce=301428495

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

Európske dokumentačné centrum informuje