MIKULÁŠ KOVÁČ

Autoři

  • Darina Šípová

Klíčová slova:

Mikuláš Kováč, súčasná moderná slovenská poézia tzv. strednej generácie, 90. výročie narodenia

Abstrakt

Mikuláš Kováč bol významný slovenský básnik, predstaviteľ súčasnej modernej slovenskej poézie tzv. strednej generácie, autor básnických zbierok, ale aj literatúry pre deti a mládež, scenárista, dramaturg.

Reference

ŠMIHLA, Štefan a Stanislav BALKO. Miki. Svedectvo o stave ľudskej duše: koláž dokumentov a spomienok na básnika Mikuláša Kováča. Bratislava: Peter Popelka, 1994. 102 s. ISBN 80-967-166-2-X.

BORGUĽOVÁ, Jana, zost. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. mája 1998. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum a Spolok Slovenských spisovateľov, 1998. 54 s. ISBN 80-85548-27-5.

BORGUĽOVÁ, Jana, zost. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici, 30. marca 1999. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum a Spolok Slovenských spisovateľov, 2000. 35 s. ISBN 80-85548-33-X.

Mikuláš Kováč. In Wikipedia: the free encyklopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 4. jún 2023 [cit. 2023-12-20]. Dostupné na: https://sk.wi-kipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Kov%C3%A1%C4%8D

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

Pripomíname si