ANASOFT LITERA 2023

Autoři

  • Denisa Mesíková

Klíčová slova:

Anasoft litera, Soňa Uriková, literárna cena, pôvodná próza

Abstrakt

Anasoft litera je slovenská literárna cena. Udeľuje sa raz ročne od roku 2006 za najlepšiu pôvodnú prózu alebo za preklad pôvodného prozaického diela. Autori sú slovenskí občania a ich prózy sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Zo stodvadsiatich troch slovenských prozaických kníh porota vybrala desať próz, z ktorých zúžila svoj výber na päť finálových titulov od štyroch slovenských autoriek a jedného slovenského autora. Cenu Anasoft litera a sumu desaťtisíc eur získala vyštudovaná filmová scenáristka a dramaturgička Soňa Uriková za zbierku poviedok Dôvod na radosť.

Reference

Finálová päťka Anasoft litera 2023. In Medzi knihami [online]. Bratislava: Art-fórum pre litera-túru, 2024 [cit. 2024-01-07]. Dostupné na: https://medziknihami.sk/clanky/finalova-patka-ana-soft-litera-2023/

Patchwork v bielej. In Aspekt [online] Bratislava: Aspekt [cit. 2024-01-16]. Dostupné na: http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/patchwork-v-bielej

Jakub Juhász – PS . In Studio Rubato [online]. Praha: Rubato [cit. 2024-01-16]. Dostupné na: http://rubato.cz/?p=2095

Dom pre jeleňa/finále Anasoft litera 2023. In KK Bagala [online] Bratislava: KK Bagala [cit. 2024-01-16]. Dostupné na: https://www.kkbagala.sk/knihy/dom-pre-jelena

Líštičky majú rady teplo. In Slovart [online]. Bratislava: Slovart [cit. 2024-01-16]. Dostupné na: https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/beletria/listicky-majurady-teplo.html?page_id=178164

Víťazka Anasoft litera: Chcem sa stále zlepšovať. In Slovenské literárne centrum [online]. Brati-slava: Slovenské literárne centrum, 30.11.2023 [cit. 2024-01-16]. Dostupné na: https://www.lit-centrum.sk/clanok/vitazka-anasoft-litera-chcemsa-stale-zlepsovat

Uriková, Soňa – Dôvod na radosť In Anasoft Litera [online]. 2023 [cit. 2024-01-16]. Dostupné na: https://www.anasoftlitera.sk/main/anasoft-litera/autori/urikova-sona/dovodna-radost

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

Svetom kníh a knižníc