PÊLE – MÊLE

Autoři

  • Slávka Beracková
  • Michaela Mikušková
  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

transformačné zmluvy, Elsevier, otvorená veda, vzdelávanie, projekt Skriptor, digitálna knižnica Ineduco, dobrovoľníci, DORA, hodnotenie výskumu, DOAJ, otvorený prístup

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

PÊLE – MÊLE