Nové databázy na platforme Web of Science: PREPRINT CITATION INDEX a PROQUEST DISSERTATIONS & THESIS CITATION INDEX

Autoři

  • Zuzana Melegová

Klíčová slova:

preprint, dizertačné práce, diplomové práce, repozitár, ProQuest, Web of Science

Abstrakt

Spoločnosť Clarivate rozšírila platformu Web of Science o ďalšie samostatné databázy, indexy Preprint Citation Index a ProQuest Dissertations & Thesis Citation Index. Obsah databázy sa rozšíril o ďalšie typy dokumentov, ako sú preprint, dizertačná práca a diplomová práca. Bibliografické záznamy obsahujú základné popisné údaje o dokumente a link na plné texty v repozitári či na platformu databázy ProQuest. ProQuest patrí k popredným svetovým agregátorom informačných zdrojov pre výskum a vzdelávanie, cloudových technológií na vyhľadávanie a tiež šírenie informácií zo strany vedcov a knihovníkov.

Reference

Content policy and selection : preprints. In Elsevier [online]. Amsterdam: Elsevier, 2023 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://www.elsevier.com/products/scopus/content/content-policy-and-se-lection#6-preprints

Preprint citation index. In Clarivate [online]. London: Clarivate, 2024 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-re-search/research-discovery-and-workflow-solutions/preprint-citation-index/

Preprint citation index. In Web of Science Help [online]. London: Clarivate, 2023, Version 3.0 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/pre-prints/pre-prints.htm

ProQuest dissertations & theses global. In Proquest LibGuides [online]. London: Clarivate, 14. november 2023 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://proquest.libguides.com/pqdt/content

ProQuest dissertations & thesis citation index. In Web of Science Help [online]. London: Clarivate, 2023, Version 3.0 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/pqdt/pqdt.htm

McCULLOUGH, Rachel. Preprints are now in Scopus! In Scopus Blog [online]. Amsterdam: Elsevier, 28.10.2021 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://blog.scopus.com/posts/preprints-are-now-in-scopus

Search, filter, and analyze results : ProQuest dissertations & thesis citation index on the Web of Science. In Clarivate [online]. London: Clarivate, 2023 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uplo-ads/sites/2/dlm_uploads/2023/07/WoS_PQDTCitationIndexGuide_Sear-chQRG_2023-07.pdf

WALTMAN, Ludo and Nees Jan VAN ECK. The preprint revolution – implications for bibliographic databases. In Upstream [online]. Upstream with Ghost and Tripoli, 21.02.2023 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://doi.org/10.54900/fk7p22x-xyd-nebd

McCULLOUGHT, Rachel. Preprints are now searchable on Scopus! In Scopus Blog [online]. Amsterdam: Elsevier, 10.05.2023 [cit. 2024-01-20]. Dostupné na: https://blog.scopus.com/posts/preprints-are-now-searchable-on-scopus

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

Z kapsy publikačného poradcu