AUTHOR IMPACT BEAMPLOTS: PROFILY NAMIESTO METRÍK - NÁSTROJ NA SPRAVODLIVEJŠIE HODNOTENIE VEDY?

Autoři

  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

Author Impact Beamplot, scientometrické údaje, hodnotenie vedy, nástroje na hodnotenie vedy

Abstrakt

Problematika hodnotenia vedy a hľadanie optimálnych nástrojov rezonujú vo vedeckom a akademickom prostredí už niekoľko desaťročí. Na posudzovanie kvality vedeckých výstupov, kvalifikačný rast i na financovanie vedy sa využívajú scientometrické údaje o publikáciách a citáciách, ktoré do veľkej miery redukujú prácu vedcov na jednočíselné hodnotenie výkonu. Pokračujúca závislosť od zjednodušujúcich metrík založených najmä na kvantite, navyše často nesprávne používaných alebo interpretovaných, vyvoláva čoraz viac kritiky zo strany vedcov i vedeckých inštitúcií. Platforma Web of Science ponúka nástroj, ktorý môže významne pomôcť silnejúcim snahám o zodpovedné hodnotenie vedy.

Reference

SOMSZOR, Martin and David A. PENDLEBURY. Interpreting the citation performance of individual researchers with beamplots [online]. London: Clarivate, 2021 [cit. 2024-01-09]. 12 p. Dostupné na: https://discover.clarivate.com/beamplots-whitepaper

SZOMSZOR, Martin. The Web of Science Author Impact Beamplots: A new tool for responsible research evaluation. In Blog Clarivate Insights [online]. London: Clarivate, 2024, 2021-03-01 [2024-01-09]. Dostupné na: https://clarivate.com/blog/the-web-of-science-author-impact-beamplots-a-new-tool-for-responsible-research-evaluation/

Institute for Scientific Information Launches Global Research Report – Profiles not Metrics. In Clarivate [online]. London: Clarivate, 2024, 2019-01-30 [2024-01-09]. Dostupné na: https://clarivate.com/news/institute-for-scientific-information-launches-global-rese-arch-report-profiles-not-metrics/

Odporúčané zdroje:

GARFIELD, Eugene. Journal impact factor: brief overview. Canadian Medical Association Journal [online]. 1999, vol. 161, no. 8, pp. 979-980 [2024-01-15]. ISSN 0820-3946. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1230709/

HIRSCH, J. E. An index to quantify an individual’s scientific research output. PNAS [online]. 2005, vol. 102, no. 46, pp. 16569-16572 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1091-6490. Do-stupné na: https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102

San Francisco Declaration on Research Assessment. DORA [online]. [cit. 2024-01-09]. Dostupné na: https://sfdora.org/read/

Slovenský preklad deklarácie: https://sfdora.org/read/read-the-declaration-slovencina/

HICKS, Diana, Paul WOUTERS, Ludo WALTMANN, Sarah de RIJCKE and Ismael RAFOLS. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature [online]. 2015, vol. 520, pp. 429-431 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1476-4687. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/520429a

Slovenský preklad manifestu: http://www.leidenmanifesto.org/uplo-ads/4/1/6/0/41603901/leidenmanifesto_svk.pdf

WOUTERS, Paul, Wolfgang GLÄNZEL, Jochen GLÄSER and Ismael RAFOLS. The dilemmas of performance indicators of individual researchers – An urgent debate in bibliometrics. ISSI Newsletter [online]. 2013, vol. 9, no. 3, pp. 48-53 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1998-5460. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/301853186_The_dilemmas_of_performance_indicators_of_individual_researchers-An_urgent_de-bate_in_bibliometrics

BORNMANN, Lutz and Werner MARX. How to evaluate individual researchers working in the natural and life sciences meaningfully? A proposal of methods based on percentiles of citations. Scientometrics [online]. 2014, vol. 98, pp. 487-509 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1588-2861. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11192-013-1161-y

BORNMANN, Lutz and Werner MARX. Distributions Instead of Single Numbers: Percentiles and Beam Plots for the Assessment of Single Researchers. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2014, vol. 65, no. 1, pp. 206-208 [cit. 2024-01-09]. ISSN 2330-1643. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/asi.22996

BORNMANN, Lutz and Robin HAUNSCHILD. Plots for visualizing paper impact and journal impact of single researchers in a single graph. Scientometrics [online]. 2017, vol. 115, pp. 385-394 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1588-2861. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11192-018-2658-1

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

Z kapsy publikačného poradcu