Evidovanie článkov z časopisov označených ako EARLY ACCESS a ARTICLE IN PRESS

Autoři

  • Dana Mačudová
  • Zuzana Melegová

Klíčová slova:

vedecké články, Web of Science, Scopus, Early Access, Article in Press, evidencia publikačnej činnosti a ohlasov, online publikovanie

Abstrakt

V praxi sa článok často objaví v databáze skôr, ako je zaradený do konkrétneho čísla časopisu. Články tohto typu sa označujú ako First Published, First Online, Ahead of Print, prípadne Latest Articles. Považujú sa za nepublikované, pretože neprešli oficiálnym publikačným a distribučným procesom, z toho dôvodu nie sú predmetom evidencie publikačnej činnosti. Tieto články môžu byť registrované v medzinárodných citačných databázach Web of Science a Scopus. V databáze Web of Science sú práce označené pojmom Early Access, v databáze Scopus pojmom Article in Press.

Reference

Metodika evidencie publikačnej činnosti [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií, 6.12.2023 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2024/metodika_2024_na-vrh_vyznacene.pdf

Vyhláška č. 397/2020 Z. z. MŠVVaŠ o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií, 6.12.2023 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2022/vyhlaska397-2020.pdf

Web of Science Core Collection: Early Access articles. In Clarivate Support [online]. London: Clarivate, 20.05.2022 [cit. 2024-01-21]. Dostupné na: https://support.clari-vate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Web-of-Science-Core-Collection-Early-Access-articles?language=en_US

McVEIGH, Marie. Journal Citations Reports 2022: a preview. In Clarivate [online]. London: Clarivate, 21.06.2022 [cit. 2024-01-21]. Dostupné na: https://clari-vate.com/blog/journal-citation-reports-2022-a-preview/

QUADERI, Nandita. The JCR Reload and a look ahead to the introduction of early access content in 2021. In Clarivate [online]. London: Clarivate, 26.10.2020 [cit. 2024-01-21]. Dostupné na: https://clarivate.com/blog/the-jcr-reload-and-a-lookahead-to-the-introduction-of-early-access-content-in-2021/

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

Drobničky z publikačnej činnosti