SPOLOČNÉ ABSENČNÉ VÝPOŽIČKY A PREMENA EKONOMICKEJ ŠTUDOVNE

Autoři

  • Slávka Beracková

Klíčová slova:

centralizácia, absenčné výpožičky, Ekonomická študovňa, Referát absenčných výpožičiek, voľný výber, oddychová zóna, služba Packeta

Abstrakt

Univerzitná knižnica UMB začala realizovať centralizáciu absenčných výpožičiek s cieľom zabezpečiť rýchly a jednotný prístup ku knižničnému fondu a vytvoriť podmienky na zavádzanie nových služieb. Zmeny v poskytovaných službách sa dotkli Referátu absenčných výpožičiek a Ekonomickej študovne. Okrem presunu absenčného fondu do nových priestorov sa rozšírila ponuka kníh vo voľnom výbere a zaviedla doručovacia služba Packeta. V Ekonomickej študovni vznikol priestor na oddych a skupinovú prácu. Jej súčasťou je Samovzdelávacie stredisko s počítačovým vybavením.

Stahování

Publikováno

2024-03-06 - Aktualizováno dne 2024-03-06

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb Univerzitnej knižnice