Rozhovor

Autoři

  • Greta Kazimírová

Klíčová slova:

Miroslav Hužvár, základný kurz informatiky, podnikové informačné systémy, Ekonomická fakulta UMB, Akademický senát UMB,

Abstrakt

Rozhovor s vysokoškolským pedagógom RNDr. Miroslavom Hužvárom, PhD., chronologicky mapuje najdôležitejšie okamihy jeho súkromného a pracovného života počnúc štúdiami, prvými a tiež neskoršími pracovnými príležitosťami, záľubami. Miroslav Hužvár pracuje nepretržite od roku 1992 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. V súčasnosti je vedúci katedry kvantitatívnych metód a informačných systémov. Vyučuje základný kurz informatiky pre študentov prvého roku bakalárskeho štúdia. V inžinierskom stupni štúdia prednáša témy zamerané na podnikové informačné systémy a metódy hodnotenia efektívnosti. V ostatných rokoch aktívne pracoval v predsedníctve Akademického senátu UMB striedavo na poste predsedu a podpredsedu za zamestnaneckú časť. V novom aktuálnom volebnom období 2023 – 2027 zostáva v senáte ako člen za Ekonomickú fakultu. Má rád potulky v prírode v okolí Kremnice, kde žije, rád fotografuje, obdivuje architektúru a kultúru všeobecne, je priaznivcom vizuálneho, predovšetkým filmového umenia.

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

Rozhovor