PRIEKOPNÍK SLOVENSKEJ TRANSFUZIOLÓGIE JÁN KŇAZOVICKÝ

Autoři

  • Darina Šípová

Abstrakt

Profesor Ján Kňazovický, významný slovenský lekár-chirurg, uskutočnil prvú transfúziu krvi na Slovensku. Zaslúžil sa o vznik a rozvoj transfúznych staníc, bol zakladateľ stredných zdravotníckych škôl, prvý dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Za prínos pre slovenskú transfuziológiu slovenským darcom krvi udeľujú medailu profesora Jána Kňazovického (za viac ako 100-násobné darcovstvo u mužov a vyše 80-násobné u žien).

Stahování

Publikováno

2024-02-01

Číslo

Sekce

Pripomíname si