rUMBa v OpenAIRE

Autoři

  • Michaela Mikušková

Abstrakt

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici začala s cieleným budovaním infraštruktúry na podporu otvorenej vedy v roku 2020. Jedna z prvých zavedených služieb bol inštitucionálny repozitár rUMBa na platforme DSpace. Ďalšie kroky smerujú k zatraktívneniu repozitára zvyšovaním štandardov pre kvalitné a hodnoverné repozitáre s cieľom zviditeľniť repozitár a v ňom zverejnené publikácie v nadnárodných službách.

Stahování

Publikováno

2024-02-01

Číslo

Sekce

Otvorená veda