EndNote Click, NÁSTROJ NA VYHĽADÁVANIE PLNÝCH TEXTOV. A NIELEN TO

Autoři

  • Zuzana Melegová

Abstrakt

Produkty spoločnosti Clarivate slúžia na podporu vedeckého výskumu, analýzu dát, správu vedeckej literatúry a duševného vlastníctva. Poskytujú výskumníkom nástroje na získavanie, spracovávanie a analyzovanie relevantných informácií vo svojich vedných oblastiach. EndNote Click umožňuje rýchle a jednoduché vyhľadávanie plnotextovej literatúry v prostredí internetu. Tento jednoduchý nástroj pomáha používateľom získavať, ukladať a organizovať bibliografické odkazy a citácie pri online článkoch a zdrojoch a zefektívniť tak prácu s citáciami pri písaní vedeckých štúdií i kvalifikačných prác.

Stahování

Publikováno

2024-02-01

Číslo

Sekce

Otvorená veda