PODPORA OTVORENÉHO PUBLIKOVANIA PROSTREDNÍCTVOM TRANSFORMAČNÝCH DOHÔD

Autoři

  • Michaela Mikušková

Abstrakt

Na základe úloh stanovených v Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 pristúpilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) k ďalšiemu kroku v podpore otvoreného publikovania. Ide o transformačné dohody s vydavateľstvami a producentmi databáz, ktoré umožňujú publikovať v režime otvoreného prístupu bez potreby uhradenia poplatku za publikovanie (APC – Article Processing Charges).

Stahování

Publikováno

2024-02-01

Číslo

Sekce

Otvorená veda