EURÓPSKY CLOUD PRE OTVORENÚ VEDU

Autoři

  • Michaela Mikušková

Klíčová slova:

otvorená veda, infraštruktútra, vedecké dáta, FAIR, EOSC, Európska komisia

Abstrakt

Európska komisia v roku 2020 predstavila víziu vytvorenia Európskeho výskumného priestoru (ERA – European Research Area), ktorého cieľom bolo uľahčiť pohyb a spoluprácu výskumníkov, vývoj a transfer technológií, šírenie a výmenu znalostí. Odvtedy smerovalo na jeho rozvoj viacero rámcových programov Európskej únie a iniciatív na združovanie obrovského množstva systémov, ktoré európske krajiny využívajú. Aktuálne sa pozornosť upriamuje najmä na vedecké dáta a rozvoj Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

Stahování

Publikováno

2024-02-01

Číslo

Sekce

Otvorená veda