Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Príspevok nebol doposiaľ publikovaný ani nie je v súčasnosti zaslaný do iného časopisu.
  • Soubor příspěvku je ve formátu Microsoft Word alebo RTF.
  • URL odkazy a DOI na použitú literatúru sú uvedené všade tam, kde to bolo možné.
  • Na napísanie článku je použitý formát A5. Text má jednoduché riadkovanie, prísmo veľkosti 10, na zvýraznenie informácií je používané skôr tučné písmo a kurzíva nie podčiarkovanie (s výnimkou URL adries), všetky ilustrácie, tabuľky a obrázky sú umiestnené skôr v texte, nie na konci.
  • Text zodpovedá štyslistickým a bibliografickým požiadavkám uvedeným v Pokynech pro autory, ktoré sa nachádza na stránke O časopise.

Author Guidelines

Periodicita: 2 čísla ročne
Lehoty na predloženie rukopisov: 30. jún a 31. december
Publikovanie online: 15. september (1. číslo), 15. február (2. číslo)

Požiadavky na rukopis:

  • písmo font Lory (alebo Arial), veľkosť 10
  • veľkosť papiera A5, okraje horný ­1,27 cm; spodný 0,94 cm; bočné 1,8 cm
  • obrázky vo formáte .jpg s uvedením autorstva

Citačná norma: STN ISO 690

Autorské poplatky: príspevky v časopise Bibliotheca Univesitatis sú publikované bezplatne a redakcia si neúčtuje žiadne poplatky za predloženie alebo spracovanie článku.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo pomoc, kontaktujte nás na adrese bibliothecauniversitatis@umb.sk.

Rozhovor

Osobnosti na rozhovor vyberajú členovia redakčnej rady časopisu a s pravidla sú to významní členovia akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vedie ich členka redakčnej rady časopisu Gréta Kazimírová.

Z ponuky služieb Univerzitnej knižnice UMB

Rubrika venovaná príspevkom o službách a novinkách v Univerzitnej knižnici UMB.

Predstavujeme moderné svetové knižnice

Rubrika venovaná moderným svetovým knižniciam

Svetom kníh a knižníc

Otvorená sekcia pre interných ako aj externých autorov venovaná článkom a zaujímavostiam zo sveta knižníc a knižnično-informačnej praxe.

Articles

Section default policy

Drobničky z publikačnej činnosti

Otvorená sekcia venovaná článkom a krátkym správam z oblasti metodiky vykazovania publikačnej činnosti na Slovensku.

Predstavujeme pracoviská knižnice

Rubrika venovaná predstaveneniu pracovísk Univerzitnej knižnice UMB a ich hlavnej činnosti.

Zaujalo nás

Otvorená sekcia pre interných ako aj externých autorov venovaná článkom a zaujímavostiam zo sveta knižníc a knižnično-informačnej praxe.

Elektronické informačné zdroje

Rubrika venovaná novinkám v oblasti elektronických informačných zdrojov.

Zo služobných ciest pracovníkov UK UMB

Rubrika venovaná informáciám zo služobných ciest.

Z podujatí UK UMB

Otvorená sekcia o podujatiach uskutočnených v Univerzitnej knižnici UMB.

Pripomíname si

Otvorená sekcia pre interných ako aj externých autorov venovaná článkom o významných osobnostiach a o udalostiach slovenskej histórie.

Literárne ocenenia

Otvorená sekcia pre interných ako aj externých autorov venovaná článkom o literárnych oceneniach.

Čím žije Univerzitná knižnica UMB

Otvorená sekcia pre interných ako aj externých autorov venovaná článkom o dianí v UK UMB.

Čriepky z histórie

Otvorená sekcia pre interných ako aj externých autorov venovaná článkom o významných osobnostiach a o udalostiach slovenskej histórie.

PÊLE-MÊLE

Rubrika venovaná krátkym správam zo života Univerzitnej knižnice UMB.

Vzdelávacie centrum Mateja Bela

Sumár z uskutočnených podujatí

Európske dokumentačné centrum informuje

Otvorená sekcia pre interných ako aj externých autorov venovaná článkom z diania v Európskej únii, z činnosti európskych inštitúcií a slovenskej informačnej siete Europe Direct.

Z edičnej činnosti fakúlt UMB

Do tejto sekcie prispievajú len členovia redakčnej rady časopisu.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.