RECYKLÁCIA PLASTOVÝCH OBALOV V PRAXI (ZO ŽLTÉHO KONTAJNERA PO KU FINÁLNEMU VÝROBKU)

Authors

  • Jana Jaďuďová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia

DOI:

https://doi.org/10.24040/actaem.2017.19.2.72

Keywords:

prednášky, spolupráca, plasty

Abstract

Katedra životného prostredia FPV UMB v spolupráci s Mgr. Michalom Figúrom, konateľom firmy Ekolumi, s.r.o., zorganizovala 20. novembra 2017 odbornú prednášku na tému Recyklácia plastových odpadov v praxi (zo žltého kontajnera k finálnemu výrobku).

Downloads

Published

31.12.2017

Issue

Section

Reports / Správy