IMPLEMENTACE PRINCIPŮ FIREMNÍ FILANTROPIE DO STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI MIBCON a.s.

Authors

  • Vilém Kunz Vysoká škola finanční a správní z. ú. Praha, Fakulta ekonomických studií, Katedra marketingové komunikace

DOI:

https://doi.org/10.24040/actaem.2017.19.2.20-26

Keywords:

firemní dobrovolnictví, firemní filantropie, firemní sponzorství, Mibcon a. s., business volunteering, enterprise philanthropy, enterprise sponsorship

Abstract

Případová studie ukazuje implementaci principů firemní filantropie do strategického řízení firmy Mibcon a.s. a to za využití některých principů projektové řízení. Vzhledem k tomu, že Mibcon a.s. se zabývá systémovou integrací v oblasti informačních technologií a to zejména nejnovějšími možnostmi využití systému SAP zaměstnává špičkové odborníky v této oblasti. Zároveň si vedení společnosti uvědomuje, že vzhledem k situace na trhu práce v této oblasti se zásadní otázkou pro jejich udržitelné podnikání stává nejen tyto zaměstnance získat, ale také udržet. Vedení této firmy je přesvědčeno, že kromě jiných neméně důležitých efektů přispějí dlouhodobě jejich aktivity na poli firemní filantropie, stejně jako silná firemní kultura či příjemné a motivační prostředí k jejich pozici žádaného zaměstnavatele.

The case study shows the implementation of principles of enterprise philanthropy into strategic management of Mibcon a. s. enterprise with the use of some of the principles of project management. With regards to Mibcon’s a. s. system integration in the field of information technology and more importantly, their newest options of using the SAP system, they employ the best specialists in this field. At the same time, the leadership of this enterprise realises that because of this specific kind of labour market, the main task for their sustainable entrepreneurship is not only to attract the employees but also to keep them. The leadership of this enterprise believes that apart from other not less important effects, they will create a long-term benefit because of their activities in the field of enterprise philanthropy as well as their strong enterprise culture or their pleasant and motivating environment of being in the position of one of the most in-demand employer.

References

KAŠPAROVÁ, K. a V. KUNZ. 2013. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada. 159 s. Management (Grada). ISBN 9788024744803

KAŠPROVÁ, K. 2016. Non-governmntal organizations supporting CSR in the Czech Republic – Are there any leaders? Acta academica karviniensia. Karviná. 16(4), 61-67. ISSN 1212-415X.

KUNZ, V. 2001. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada. 201 s. Expert (Grada). ISBN 9788024739830.

MÁDLOV´´A (Kuldová), L. 2010. Společenská odpovědnost firem: etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. Kanina: OPS. 189 s. ISBN 9788087269121.

PAVLÍK, M. a M. BĚLČÍK. 2010. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada. 169 s. Management (Grada). ISBN 9788024731575.

PETŘÍKOVÁ, R. 2008. Společenská odpovědnost organizací. Ostrava: DTO CZ. 184 s. ISBN 9788002020998.

STEINEROVÁ, M. a Business leaders forum. 2008. Koncept CSR v praxi: průvodce odpovědným podnikáním. První. [online]. Praha: ASPRA. 28 s. Publikace projektu IS Equal; EQUAL054 CZ.04.09/3.3.00.4/0047. Dostupné na: http://csr-online.cz/wp-content/uploads/2012/11/BLF_Pruvodce_CSR.pdf

ZADRAŽILOVÁ, D. 2010. Společenská odpovědnost podniků: transparentnost a etika podnikání. V Praze: C.H. Beck, XIX, 167 s. ISBN 9788074001925.

Downloads

Published

31.12.2017

Issue

Section

Case Studies / Prípadové štúdie