Kontakt

KTVŠ FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Hlavní kontakt

Dávid Líška

Technický kontakt

Zuzana Pupišová