VLASTNÉ MENÁ NAPRIEČ SLOVENSKOU BELETRIOU

Authors

  • Vladimíra Vrajová

Abstract

Review of: Odaloš, Pavol. 2020. Literáronymá v slovenskej literatúre. Druhé doplnené a rozšírené vydanie. Banská Bystrica: Belianum, 2020, 220 p. ISBN 978-80-557-1741-8.   https://doi.org/10.24040/nfr.2022.14.2.116-118

 

To cite this article:
Vrájová, Vladimíra. 2022. Review of [Odaloš, Pavol. 2020. Literáronymá v slovenskej literatúre. Druhé doplnené a rozšírené vydanie. Banská Bystrica: Belianum, 2020, 220 p. ISBN 978-80-557-1741-8]. In: Nová filologická revue, 14(2), 116–118. Available at: https://doi.org/10.24040/nfr.2022.14.2.116-118

Downloads

Published

2023-02-01

Issue

Section

Book Reviews