INAKOSŤ IRÁNSKEJ KULTÚRY CEZ PRIZMU ORIENTALIZMU V ANGLICKY PÍSANEJ LITERATÚRE

Authors

  • Jana Pecníková

Abstract

Review of: Pondelíková, Ivana. Inakosť iránskej kultúry cez prizmu orientalizmu v anglicky písanej literatúre. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022, 146 p. ISBN 978-80-572-0257-8.

https://doi.org/10.24040/nfr.2022.14.2.113-115

 

To cite this article:
Pecníková, Jana. 2022. Review of [Pondelíková, Ivana. Inakosť iránskej kultúry cez prizmu orientalizmu v anglicky písanej literatúre. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022, 146 p. ISBN 978-80-572-0257-8.]. In: Nová filologická revue, 14(2), 113–115. Available at: https://doi.org/10.24040/nfr.2022.14.2.113-115

Downloads

Published

2023-02-01

Issue

Section

Book Reviews