Return to Article Details Recepčná estetika Wolfganga Isera a Hansa-Roberta Jaußa ako jeden zo spôsobov hľadania významu literárneho textu Download Download PDF