ROK 2023 JE EURÓPSKYM ROKOM ZRUČNOSTÍ

Autoři

  • Martina Trégerová

Klíčová slova:

Európsky rok zručností, odborné vzdelávanie, Európska komisia

Abstrakt

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie 14. septembra 2022 načrtla hlavné iniciatívy, ktoré Komisia plánuje uskutočniť v roku 2023. Jednou z nich je aj potreba intenzívnejšieho investovania do odborného a ďalšieho vzdelávania s cieľom znížiť vysoký počet voľných pracovných miest v Európskej únii. Z tohto dôvodu navrhla, aby bol rok 2023 Európskym rokom zručností.

Reference

MAĽA, Peter. Rok 2023 bude Európskym rokom zručností. In EPALE [online]. Brussels: European Commission, 29.10.2022 [cit. 2022-12-16]. Dostupné na: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/rok-2023-bude-europskym-rokom-zrucnosti

Európsky rok zručností 2023. In Európska komisia [online]. Bratislava: Zastúpenie na Slovensku, 20.10.2022 [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: https://slovakia.representation.ec.europa.eu/news/europsky-rok-zrucnosti-2023-2022-10-20_sk

Stahování

Publikováno

2023-02-24

Číslo

Sekce

Európske dokumentačné centrum informuje