PRODUCENTI DEZINFORMÁCIÍ A DEZINFORMAČNÉ MÉDIÁ

Autoři

  • Martina Trégerová

Klíčová slova:

Európska únia, Európska komisia, dezinformácie, dezinformačné médiá

Abstrakt

Pre väčšinu súčasnej spoločnosti sú informácie dostupné jedným klikom myši dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. No nie všetky informácie prinášajú pravdivé, presné a nestranné zdroje. Preto je nevyhnutné naučiť sa rozoznávať dezinformácie a dezinformačné weby, aby sme ich nešírili ďalej.

Reference

Čím sa líši misinformácia od dezinformácie? In Bezpečne na nete [online]. Bratislava: ESET, 2019- 2022, 16.10.2021 [cit. 2022-12-16]. Dostupné na: https://bezpecnenanete.eset.com/sk/pre-ucitelov/cim-sa-lisi-misinformacia-od-dezinformacie/

Dezinformácie tu boli vždy, no s presunom do digitálneho prostredia nabrali na sile. Podcast UMB [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015- [cit. 2022-12-16]. Dostupné na: https://open.spotify.com/episode/53d53R3yQZta2WzRQDP2DC

LIŠKA, Anton. Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v prešovskej eparchii [online]. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012 [cit. 2022-12-16]. ISBN 978-80-555-0691-3. Dostupné na: https://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/liska_cholera_full.pdf

Konšpiratori.sk [online]. Bratislava: NetSuccess [cit. 2022-12-16]. Dostupné na: https://konspiratori.sk/

Stahování

Publikováno

2023-02-24

Číslo

Sekce

Európske dokumentačné centrum informuje