IVAN PLINTOVIČ – VEDEC S LÁSKOU K LITERATÚRE

Autoři

  • Dana Mačudová

Klíčová slova:

Ivan Plintovič, literárna veda, literárna kritika

Abstrakt

V tomto roku si pripomíname sté výročie narodenia popredného slovenského literárneho vedca, kritika, historika, pedagóga, esejistu a zostavovateľa viacerých zborníkov literárnych diel Ivana Plintoviča. Napísal viacero literárnovedných a literárnokritických diel, ktorými sa zaradil k popredným literárnym vedcom, kritikom a teoretikom.

Reference

GONDOVÁ, Zdenka. Špeciálne knižničné fondy Univerzitnej knižnice UMB. In Bibliotheca Universitatis [online]. Roč. 16, č. 1, 2022/2023, s. 7-8 [cit. 2022-01-15]. ISSN 2644-6650. Dostupné na: https://ojs.umb.sk/index.php/bu/article/view/728

Ivan Plintovič. In Literárne informačné centrum [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003-2023 [cit. 2023-01-03]. Dostupné na: https://www.litcentrum.sk/autor/ivan-plintovic/zivotopis-autora

Ivan Plintovič. In Wikipedia: the free encyklopedia [online]. San Fracisco (CA): Wikimedia Foundation, 2021- [cit. 2023-01-03]. Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Plintovi%C4%8D

Knižnica prof. Plintoviča. In Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica UMB, 2021 [cit. 2023-01-15]. Dostupné na: https://kniznica.umb.sk/sluzby-a-fondy/kniznicny-fond/kniznica-prof-plintovica.html

prof. PhDr. Ivan Plintovič CSc. In Osobnosti.sk: najvýznamnejšie osobnosti Slovenska [online]. Bratislava: Občianske združenie Osobnosti.sk, 2004-2023 [cit. 2023-01-03]. ISSN 1338-2403. Dostupné na: https://www.osobnosti.sk/osobnost/ivan-plintovic-1954

Stahování

Publikováno

2023-02-24

Číslo

Sekce

Pripomíname si