AKO ZISTÍM, ČI BOL NAHLÁSENÝ ZÁZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI SPRACOVANÝ A AKO SI OVERÍM, ČI SOM NAHRAL PRÍLOHU?

Autoři

  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

elektronické formuláre, publikačná činnosť, vyhľadávanie záznamov

Abstrakt

Konto na nahlasovanie publikačnej činnosti cez e-formuláre nemusí slúžiť len na samotné nahlasovanie. Autor si pomocou vyhľadávacích kritérií môže kontrolovať spracovanie nahlásených záznamov zo strany knižnice, ale aj overiť, či sa príloha v PDF formáte správne nahrala k vyplnenému formuláru.

Stahování

Publikováno

2023-02-24

Číslo

Sekce

Drobničky z publikačnej činnosti