DO VÝSTUPOV PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV PRIBUDLI NOVÉ TYPY ŠTATISTÍK

Autoři

  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

publikačná činnosť, ohlasy, výstupy z databázy publikačnej činnosti a ohlasov, štatistiky

Abstrakt

Zmena kategórií a niektorých pravidiel evidencie publikačnej činnosti a ohlasov v zmysle vyhlášky č. 397/2020 si vyžiadali úpravy v nastaveniach knižnično-informačného systému na všetkých úrovniach. Okrem iného priniesli aj nové výstupy z databázy publikačnej činnosti a ohlasov a nové typy štatistík, ktoré umožňujú orientáciu v aktuálnej, na prvý pohľad jednoduchšej, no výrazne neprehľadnejšej kategorizácii.

Stahování

Publikováno

2023-02-24

Číslo

Sekce

Drobničky z publikačnej činnosti