ZO SLUŽOBNÝCH CIEST V ROKU 2022

Autoři

  • Michaela Mikušková

Klíčová slova:

konferencie, služobné cesty, inovácie, knižnično-informačné služby, dobrovoľníctvo

Abstrakt

Zamestnanci univerzitnej knižnice sa každoročne zúčastňujú na konferenciách, ktorých cieľom je výmena know-how medzi knižnično-informačnými pracovníkmi. Najpodnetnejšie sú poznatky zo zahraničia, kde majú akademické knižnice vytvorené priaznivejšie prostredie na zavádzanie nových služieb a informačných technológií. Na základe inšpirácií, ktoré si zamestnanci knižnice prinášajú z medzinárodných konferencií, sa následne snažia inovovať a transformovať priestory, aplikovať nové a kvalitnejšie riešenia v poskytovaní služieb používateľom.

Stahování

Publikováno

2023-02-24

Číslo

Sekce

Svetom kníh a knižníc