OTVORENÉ VÝSKUMNÉ DÁTA A POŽIADAVKY NA NE Z POHĽADU OTVORENEJ VEDY

Autoři

  • Michaela Mikušková

Klíčová slova:

otvorená veda, otvorené výskumné dáta, plán manažmentu dát, dátové repozitáre

Abstrakt

Medzi kľúčové prvky taxonómie otvorenej vedy patria aj otvorené výskumné dáta. Požiadavky na otvorenosť dát, ktoré vznikli pri realizácii projektov financovaných z verejných prostriedkov, sa stávajú stabilnou súčasťou požiadaviek grantových agentúr. Podpora sprístupňovania výskumných dát a doplňujúcich materiálov je súčasťou Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028, ktorá nadväzuje na iniciatívy Európskej únie v tejto oblasti.

Reference

What is Open Data. Dietrich Daniel et al. Open Data Handbook [online]. Open Knowledge Foundation [cit. 2023-01-07]. Dostupné na: http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/

Open Data. In Sparc [online]. Washington: SPARC, 2007-2022 [cit. 2023-01-07]. Dostupné na: https://sparcopen.org/open-data/

FAIR principles. In Go Fair [online]. GFISCO [cit. 2023-01-07]. Dostupné na: https://www.go-fair.org/fair-principles/

Open Science [online]. European Commision [cit. 2023-01-07]. Dostupné na: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en

STOŽICKÁ Zuzana. Archivácia a manažment výskumných dát [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informá-cií SR, 2022 [cit. 2023-01-07]. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.6320659

How to Store and Manage Your Data [online]. San Francisco: Plos [cit. 2023-01-07]. Dostupné na: https://plos.org/resource/how-to-store-and-manage-your-data/

DOBBERSTEINOVÁ, Jitka. Zverejňovanie vedeckých dát z hľadiska vydavateľa [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022 [cit. 2023-01-07]. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.6420263

Stahování

Publikováno

2023-02-24

Číslo

Sekce

Open Access