KVARTILY: AKÚ ROLU ZOHRÁVAJÚ V PUBLIKAČNÝCH VÝSTUPOCH?

Autoři

  • Zuzana Melegová

Klíčová slova:

hodnotenie vedy, scientometrické ukazovatele, kvartily, časopisy, články

Abstrakt

Každý titul časopisu je zaradený do rebríčka časopisov. Kvalitu a mieru vedeckého vplyvu časopisu hodnotí identifikátor kvartil, ktorého hodnota je v každom vednom odbore odlišná. Kvartil je jeden z bibliometrických ukazovateľov, ktorý umožňuje výskumníkom hodnotiť alebo porovnávať časopisy pomocou údajov o citáciách. Scientometrické a citačné databázy Web of Science a Scopus používajú rôzne metriky s rôznym časovým horizontom hodnotenia. Konkrétny titul časopisu môže byť preto v každej databáze zaradený do iného kvartilu.

Reference

Abecedný prehľad indikátorov a metrík – Web of Science, Journal Citation reports, InCites (Clarivate). In EIZ: Elektronické informačné zdroje [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022 [cit. 2021-06-12]. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/abecedny-prehlad-indikatorov-a-metrik-web-ofscience-journal-citation-reports-incites-clarivate/

Abecedný prehľad indikátorov a metrík – Scopus (Elsevier). In EIZ: Elektronické informačné zdroje [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022 [cit. 2021-06-12]. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/abecedny-prehlad-indikatorov-a-metrik-scopus-elsevier/

Indicatos Glossary. In Clarivate: InCites help [online]. Clarivate, 2021 [cit. 2021-06-12]. Dostupné na: https://incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-glossary.htm?Highlight=Article%20Influence%20Score%20Quartile%20

SJR: Scimago Journal & Country Rank [online]. ScimagoLab, 2007-2022 [cit. 2021-06-24]. Dostupné na: https://www.scimagojr.com/

Stahování

Publikováno

2023-02-24

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb