SPOLUPRÁCA S CENTROM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BRATISLAVE

Autoři

  • Michaela Mikušková

Klíčová slova:

spolupráca, partnerstvo, knižnično-informačné služby, rozvoj

Abstrakt

Spolupráca dvoch subjektov s podobnými cieľmi, ambíciami a záujmami motivuje k lepšiemu výkonu. Zmyslom spolupráce je, okrem vzájomnej výmeny vedomostí a skúseností, aj dosiahnutie kvalitných spoločných výsledkov ako účinného nástroja v záujme progresivity všetkých zainteresovaných. Participovať možno na realizácii nápadov, technických riešení, školení a prevádzke služieb. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má mnoho partnerov, ktorí ju pomáhajú rozvíjať v rôznych oblastiach. Spolupráca s Centrom vedecko-technických informácií sa týka najmä skvalitňovania knižnično-informačných služieb.

Stahování

Publikováno

2023-02-24

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb