Európska únia bojuje proti dezinformáciám

Autoři

  • Martina Trégerová
  • Dominika Bačová

Klíčová slova:

Európska únia, Európska komisia, dezinformácie, projekty na overovanie faktov, Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií

Abstrakt

Jeden z veľkých rozdielov medzi svetom, ktorý žijeme teraz a ktorý poznali naši rodičia, je dostupnosť informácií. Každý deň sme vystavení klamlivým, manipulatívnym a zavádzajúcim informáciám, ktoré od pandémie covidu nabrali nebezpečný rozmer. Najčastejšie sa s nimi stretávame na sociálnych sieťach. Európska únia, ktorej snahou je, aby ľudia mali prístup k pravdivým informáciám, vyzvala internetové platformy Facebook, Twitter, Google, TikTok a i. na zefektívnenie boja proti hromadnému šíreniu dezinformácií. Európska komisia vypracovala v roku 2018 veľmi cenný nástroj, prvý svojho druhu na svete, Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií, ktorého znenie aktualizovala v roku 2021. Ide o dokument, ktorý zaručil, že mnohé online platformy prijali dobrovoľné samoregulačné normy v boji s dezinformáciami.

Reference

Falošné správy a dezinformácie: Terminológia, nástroje a výzvy. EURACTIV [online]. Europa, 1999-2022, 22.11.2019 [cit. 2022-06-13]. Dostupné na: https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/falosne-spravy-a-dezinformacie-terminologia-nastroje-a-vyzvy/

Code of Practice on Disinformation. European Commission [online]. Brussels: European Commission, 1995-2022 [cit. 2022-06-03]. Dostupné na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation

Experti: Bojovať proti dezinformáciám je ako odmietať chrípku, sústreďme sa na spoločenské „zdravie“. EURACTIV [online]. Europa s.r.o., 1999-2022, 19.11.2019 [cit. 2022-06-09]. Dostupné na: https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/experti-bojovat-proti-dezinformaciam-je-ako-odmietat-chripku-sustredme-sa-na-spolocenske-zdravie/

Odhaľ a poraz dezinformácie. Európska komisia [online]. Brusel: Európska komisia, 1995-2022 [cit. 2022-06-13]. Dostupné na: https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/spot-and-fight-disinformation_sk

Stahování

Publikováno

2022-09-12

Číslo

Sekce

Európske dokumentačné centrum informuje