Bola prijatá nová interná Smernica o publikačnej činnosti

Autoři

  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

publikačná činnosť, ohlasy, evidencia, interné smernice

Abstrakt

Nová Smernica č. 6/2022 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici upravuje spracovávanie publikačnej činnosti a ohlasov v podmienkach UMB. Určuje povinnosti autora pri nahlasovaní publikácií a citácií, definuje úlohy knižnice v procese evidencie a kategorizácie podkladov do databázy publikačnej činnosti a ohlasov UMB a do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti CREPČ2.

Stahování

Publikováno

2022-09-12

Číslo

Sekce

Drobničky z publikačnej činnosti