Poznáte Data Citation Index platformy Web of Science?

Autoři

  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

výskumné dáta, dátové repozitáre, citačné indexy, citovanie

Abstrakt

Producent platformy Web of Science spoločnosť Clarivate definuje Data Citation Index ako jednotný prístupový bod k výskumným dátam z celého sveta a zo všetkých vedných odborov. Prostredníctvom bibliografických záznamov prepája dátové objekty s klasickými článkami, čím pomáha vytvárať ucelený obraz o reálnom dopade výskumu a stáva sa efektívnym nástrojom na objavovanie a identifikáciu autorstva výskumných dát.

Reference

Data Citation Index – Descriptive Document. Web of Science: Data Citation Index [online]. Des Moines: Cowles Library, Drake University, 2022, 23.05.2022 [cit. 2022-06-13]. Dostupné na: https://researchguides.drake.edu/ld.php?content_id=58803678

Data Citation Index Help. Clarivate Analytics [online]. Philadelphia: Clarivate, 2020, 16.01.2020 [cit. 2022-06-13]. Dostupné na: https://images.webofknowledge.com/WOKRS58B4/help/DRCI/hp_database.html

CHIBNALL, Dan. Web of Science: Data Citation Index [online]. Des Moines: Cowles Library, Drake University, 2022, 23.05.2022 [cit. 2022-06-13]. Dostupné na: https://researchguides.drake.edu/c.php?g=317115&p=2118833

Ďalšie zdroje:

PARK, Hyoungjoo a Dietmar WOLFRAM. Research software citation in the Data Citation Index: Current practices and implications for research software sharing and reuse. Journal of informetrics [online]. 2019, vol. 13, no. 2, pp. 574-582. ISSN 1751-1577. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157718302372

Nezisková organizácia DataCite https://datacite.org/

Zoznam repozitárov indexovaných v Data Citation Indexe https://clarivate.com/webofsciencegroup/master-data-repository-list/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false

Video o Data Citation Indexe https://www.youtube.com/watch?v=Z4gyDtd6S6Y

Stahování

Publikováno

2022-09-12

Číslo

Sekce

Open Access