Do databázy publikačnej činnosti pribudli nové metriky

Autoři

  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

metriky na úrovni časopisu, metriky na úrovni článku, scientometrické údaje, publikačná činnosť

Abstrakt

Scientometria sa zaoberá kvantitatívnymi rysmi vedy a vedeckého výskumu. V rámci scientometrie bol vyvinutý celý rad štatistických nástrojov na výpočet kvantitatívnych aspektov vedeckých publikácií, ktoré merajú niektoré kvantitatívne aspekty vedeckej práce jednotlivcov, tímov, časopisov, vedeckých disciplín či dokonca krajín. Do výstupov publikačnej činnosti pribudli dve nové metriky – metrika na úrovni časopisu Journal Citation Indicator a metrika na úrovni článku Article Influence Score.

Stahování

Publikováno

2022-09-12

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb