Nové kategórie publikačnej činnosti - nové výstupy

Autoři

  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

vyhláška o centrálnych registroch, publikačná činnosť, ohlasy, výstupy

Abstrakt

Od februára 2022 evidujú akademické knižnice publikačnú činnosť, umeleckú činnosť a ohlasy tvorivých zamestnan cov podľa vyhlášky č. 397/2020 o centrálnych registroch. Vyhláška priniesla inú kategorizáciu a nové povinné polia, ktoré treba implementovať do knižnično-informačných systémov. Tieto zmeny si vyžiadali aj vytvorenie nových výstupov z databázy publikačnej činnosti a ohlasov, ktoré reflektujú aktuálnu legislatívu.

Stahování

Publikováno

2022-09-12

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb