Európsky orgán práce má oficiálne sídlo na Slovensku

Autoři

  • Martina Trégerová

Klíčová slova:

Európsky orgán práce, European Labour Authority, pracovné mobility, inštitúcie EÚ

Abstrakt

Európsky orgán práce je nová decentralizovaná celoeurópska inštitúcia, ktorá sa zameriava na cezhraničnú mobilitu pracovnej sily. Jej cieľom je podporovať spravodlivú mobilitu pracovníkov v rámci EÚ a umožniť tak občanom a podnikom využívať príležitosti, ktoré im ponúka jednotný trh. Od roku 2021 sídli aj v Bratislave.

Reference

European Labour Authority. European Commission [online]. Brussels: European commission, 29.11.2021 [cit. 2021-11-30]. Dostup-né na: https://www.ela.europa.eu/en

Slovensko bude domovom pre Európsky orgán práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 4.10.2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/slovensko-bude-domovom-europsky-organ-prace.html

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Európske dokumentačné centrum informuje