Rok 2022 je Európskym rokom mládeže

Autoři

  • Martina Trégerová

Klíčová slova:

Európsky rok mládeže, programy pre mládež, Európska komisia

Abstrakt

V nadväznosti na výročný prejav predsedníčky Európskej komisie o stave Európskej únie 2021 prijala Európska komisia formálny návrh na vyhlásenie roka 2022 za Európsky rok mládeže. Európa potrebuje víziu, angažovanosť a účasť všetkých mladých ľudí na budovaní lepšej budúcnosti, ktorá bude ekologickejšia, inkluzívnejšia a digitálnejšia.

Reference

Komisia začína pracovať na Európskom roku mládeže 2022. European Commission [online]. Brussels: European commission, 14.10.2021 [cit. 2021-11-29]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_5226

Komisia začína pracovať na Európskom roku mládeže 2022. Európske noviny: Brusel – Štrasburg - Bratislava [online]. Bratislava: EuropskeNoviny.sk, 15.10.2021 [cit. 2021-11-26]. Dostupné na: https://europskenoviny.sk/2021/10/15/komisia-zacina-pracovat-na-europskom-roku-mladeze-2022/

Podeľte sa o svoje nápady pre Európsky rok mládeže! Eurodesk [online]. Brussels: Eurodesk, 2.11.2021 [cit. 2021-11-29]. Dostupné na: https://eurodesk.sk/2021/11/02/podelte-sa-o-svoje-napady-pre-europsky-rok-mladeze/

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Európske dokumentačné centrum informuje