Príbehy z oceľových rovnobežiek: Trať mládeže od vybudovania legendárneho diela uplynie už 73 rokov

Autoři

  • Darina Šípová

Klíčová slova:

železnice na Slovensku, dejiny, 1948 - 1949, Trať mládeže, umelecký súbor Lúčnica

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá dejinami slovenských železníc v období vybudovania legendárnej Trate mládeže. Počiatky dejín železníc na Slovensku siahajú do čias, keď dedinky spájala konská železnica. Koncom 18. storočia bola Banská Štiavnica spolu s poddanskými dedinami druhým najväčším sídlom na Slovensku hneď po Bratislave. V roku 1873 tu uviedli do prevádzky – ako prvú vo vtedajšom Uhorsku – úzkorozchodnú parnú železnicu. Pôvodné práce na rekonštrukcii trate v roku 1943 zmarila druhá svetová vojna. Bývalé ústredie Zväzu slovenskej mládeže ponúklo projekt, ktorým sa zaviazalo vybudovať nezačatú časť trate s normálnym rozchodom a dokončiť rozostavané časti. Práce na Trati mládeže sa začali začiatkom apríla 1948 a skončili v októbri 1949. Trať mládeže bola jednou z prvých veľkých medzinárodných „stavieb mládeže“ na Slovensku, aj preto má v histórii Slovenska mimoriadny význam.

Reference

Železničná trať Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21.11.2021 [cit. 2021-11-25]. Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_Hronsk%C3%A1_D%C3%BAbrava_%E2%80%93_Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica

Rok 1949: Slávnostné otvorenie Trate mládeže. Vtedy.sk: verejnoprávna galéria spomienok národa [online]. Bratislava: TASR, 2015-, [cit. 2021-11-20]. Dostupné na: https://www.vtedy.sk/trat-mladeze-otvorenie-zeleznica-hronska-dubrava-banska-stiavnica

Stavba železnice Trate mládeže skončila pred 65 rokmi, pozrite si to. Teraz.sk [online]. Bratislava: TASR, 2017-, [cit.2021-11-15]. Dostupné na: https://www.teraz.sk/magazin/stavba-zeleznice-trate-mladeze-vyrocie/103480-clanok.html

J. F. Laštuvka (ed.) Trať mládeže: sborník o práci brigád ČSM na stavbe trati Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica. Bratislava: Nakladateľstvo Smena, 1950. Dostupné na: https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/trat-mladeze

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Pripomíname si