Úsek riaditeľa

Autoři

  • Michaela Mikušková

Klíčová slova:

Univerzitná knižnica UMB, organizačná štruktúra, registratúra, financovanie, propagácia, informačné technológie, Európske dokumentačné centrum

Abstrakt

Úsek riaditeľa je neoddeliteľnou časťou knižnice. V roku 2020 sa úsek po organizačnej zmene – presunom viacerých referátov z pôvodného Oddelenia informačných služieb – značne rozšíril. Na Úseku riaditeľa sa vykonávajú administratívne činnosti spojené s registratúrou, personalistikou, rozpočtovaním, účtovníctvom, evidenciou majetku. Úsek riaditeľa je zodpovedný za marketing knižnice, podieľa sa na organizácii podujatí knižnice a poskytovaní rešeršných a referenčných služieb. Dôležitú úlohu zohráva v oblasti hardvérovej a softvérovej údržby a zavádzania nových služieb. Zabezpečuje činnosť Európskeho dokumentačného centra.

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Predstavujeme pracoviská UK UMB