Univerzitná knižnica v írskom Corku nesie meno slávneho profesora matematiky

Autoři

  • Diana Šípová

Klíčová slova:

Boole Library University College Cork (UCC), George Boole, knižničné služby, inovatívne trendy, ekológia

Abstrakt

University College Cork (UCC) v Írsku bola založená v roku 1845 ako jedna z kráľovských univerzít. Jej neodmysliteľnou súčasťou sa stala Booleova univerzitná knižnica (Boole Library UCC). Knižnica nesie meno Georga Boolea, slávneho matematika, ktorý na univerzite pôsobil dlhé roky. Knižnica ponúka viac ako 2 400 miest pre používateľov a poskytuje vysokokvalitné služby z hľadiska dostupnosti informačných zdrojov, moderných priestorov a technického vybavenia, čím získala prestížne miesto vo vysokoškolskom vzdelávacom procese nielen smerom na juh od írskeho ostrova.

Reference

George Boole. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Founda-tion, 2001-, 8.12.2018 [cit. 2021-11-10]. Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/George_Boole

UCC Library Space Master Plan [online]. Cork: University College Cork, 2019 [cit. 2021-11-28]. Dostupné online: https://ucclibrarylibguidesadditions.netlify.app/comms/LibrarySpaceMasterPlan.pdf

Library Essentials [online]. Cork: UCC Library [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://libguides.ucc.ie/libraryessentials

Ďalšie zdroje:

UCC Library orientation [online]. YouTube [video file]. Uploaded 3.9.2020 [cit. 2021-11-11]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=sCKwyEW0HCM

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Svetom kníh a knižníc