Elektronické knihy vo fonde univerzitnej knižnice

Autoři

  • Danica Jurašková

Klíčová slova:

elektronické knihy, akvizícia, knižničný fond

Abstrakt

Príspevok predstavuje novinku vo fonde univerzitnej knižnice, ktorou sú elektronické knihy nadobudnuté a sprístupnené používateľom knižnice v neobmedzenom prístupe. Tejto forme akvizície sa intenzívne venujeme len v posledných dvoch rokoch. Napriek tomu sa počet zakúpených e-kníh značne zvýšil.

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb