Nová metrika Web of Science: Journal Citation Indicator (JCI)

Autoři

  • Zuzana Melegová

Klíčová slova:

citačné databázy, scientometria, analytické nástroje, Journal Citation Indicator, Journal Impact Factor, Journal Citation Reports

Abstrakt

Databáza Web of Science (WOS) a platforma Journal Citation Reports (JCR) spoločnosti ClarivateTM priniesli v roku 2021 niekoľko noviniek. Ponúkajú nielen nové vizuálne rozhranie, rozsiahlejší obsah, zaradenie časopiseckých indexov do analytického nástroja JCR, ale prinášajú aj novú metriku. Web of Science Core Collection a JCR sú selektívne zdroje a vyberajú to najdôležitejšie, čo sa v danom odbore vyskytuje. Spracované výsledky sú relevantné, overiteľné, podložené reálnymi dátami, podliehajú kontrole kvality a transparentnosť dát je zaručená. Hodnotenie časopisu nie je postavené len na hodnotení jednej metriky, ale pre každý jeden časopis je celá kolekcia metrík a indikátorov, ktoré môžu slúžiť lepšiemu porozumeniu vedeckého sveta.

Reference

JÍLEK, Josef. Journal Citation Reports 2021 : nový obsah a nové identifikátory. Clarivate.libguides.com [online] [cit. 2021-11-28]. Dostupné na: https://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=62183717

QUADERI, Nandita. The road to Journal Citation Reports 2021 : new content and new metric. Clarivate.com [online] [cit. 2021-11-28]. Dostupné na: https://clarivate.com/blog/the-road-to-journal-citation-reports-2021-new-content-and-a-new-metric/

SZOMSZOR, Martin. Introducing the Journal Citation Indicator : a new, field-normalized measurement of journal citation impact. Clarivate.com [online] [cit. 2021-11-28]. Dostupné na: https://clarivate.com/blog/introducing-the-journal-citation-indicator-a-new-field-normalized-measurement-of-journal-citation-impact/

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb