Rozhovor

Autoři

  • Greta Kazimírová

Klíčová slova:

folklórny tanec, choreografia, UFS Mladosť, krajanská kultúra

Abstrakt

Rozhovor s profesionálnym tanečníkom, umeleckým vedúcim a choreografom Univerzitného folklórneho súboru Univerzity Mateja Bela Mladosť Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD., bližšie predstavuje jeho osobnosť, prácu a celoživotnú záľubu – ľudový tanec. Čitateľ sa dozvie o kreovaní Urbanovej záľuby už v ranom detstve v rodinnom prostredí a silnej podpore rodičov, tiež aktívnych tanečníkov vo folklórnom súbore. Jeho láska k tancu a kreativita prerástla do štúdia na VŠMU v Bratislave v odbore choreografia a réžia ľudového tanca. Od detstva až dodnes je mu verný, odborne s ním pracuje a živí ho. Martin Urban pôsobil v niekoľkých folklórnych slovenských súboroch. V poslednom desaťročí, ikeď pracuje ako vysokoškolský učiteľ na univerzite, stále aktívne tancuje a úspešne vedie Univerzitný folklórny súbor Mladosť. Rovnako aktívne sa venuje aj tematike krajanskej hudobno-tanečnej kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí. V tom duchu vytvára aj choreografie tanečných diel UFS Mladosť. Súbor pod jeho vedením reprezentoval UMB nielen v Európe, ale aj na Taiwane, Filipínach a v Austrálii.

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Rozhovor