95. výročie Slovenského rozhlasu 65. výročie Slovenskej televízie

Autoři

  • Greta Kazimírová

Klíčová slova:

Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, RTVS, J. L. Baird, Karol Dillnberger

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá históriou a vývojom inštitúcií informačných médií rozhlasu a televízie na Slovensku v 20. storočí a ich súčasnosťou. Hovorí o zakladateľovi a vynálezcovi čiernobielej televízie vo svete Johnovi Logie Bairdovi v roku 1926, ale tiež o Karolovi Dillnbergerovi, priekopníkovi televízneho vysielania na Slovensku, ktorý je medzinárodne uznávaný vedec a vynálezca.

Reference

História SRo. Rozhlas a televízia Slovenska [online]. Bratislava: Rozhlas a televízia Slovenska, [cit. 2021-06-24]. Dostupné na: https://www.rtvs.org/o-rtvs/historia/historia-sro

História STV. Rozhlas a televízia Slovenska [online]. Bratislava: Rozhlas a televízia Slovenska, [cit. 2021-06-24]. Dostupné na: https://www.rtvs.org/o-rtvs/historia/historia-stv

KLIMO, Dušan. Viete, že aj Banská bystrica mala svojho Edisona? MY Bystrica [online]. Bratislava: Petit Press, 1997-, 8. júl 2016 [cit. 2021-06-24]. Dostupné na: https://mybystrica.sme.sk/c/20225533/viete-ze-aj-banska-bystrica-mala-svojho-edisona.html

KOVÁČ, Dušan. Kronika Slovenska 2. Slovensko v dvadsiatom storočí. Bratislava: Fortuna Print, 1999. 608 s. ISBN 80-88980-08-9.

Slovenský rozhlas. Wikipedia: the free encyklopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foun-dation, 2001-, aktualizácia 31.

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Číslo

Sekce

Pripomíname si