Oddelenie podpory vedy

Autoři

  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

publikačná činnosť, umelecká činnosť, ohlasy, publikačný poradca, otvorený prístup, DOI, rešeršné služby, odborné semináre

Abstrakt

Oddelenie podpory vedy Univerzitnej knižnice UMB vzniklo transformáciou Oddelenia budovania databáz, ktorú si vyžiadal dopyt po nových službách akademickej knižnice. Na oddelení sa spracováva a kategorizuje publikačná činnosť, umelecká činnosť a citácie. Publikačný poradca sa venuje poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti vedeckého publikovania, otvoreného prístupu i edičnej činnosti v režime open access a prideľuje trvalé identifikátory digitálnych objektov (DOI). Pracovníci poskytujú rešeršné služby a organizujú odborné školenia zamerané na evidenciu a kategorizáciu publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov.

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Číslo

Sekce

Predstavujeme pracoviská UK UMB