Čo nás zaujalo na sympóziu INFOS 2021?

Autoři

  • Danica Jurašková

Klíčová slova:

knižničná a informačná veda, vzdelávanie pracovníkov, odborné podujatia, medzinárodné sympóziá

Abstrakt

Príspevok prináša postrehy pracovníkov Univerzitnej knižnice UMB z online medzinárodného knižnično-informačného sympózia INFOS 2021 zameraného predovšetkým na súčasný stav a perspektívy rozvoja knižníc na Slovensku a v zahraničí s dôrazom na skúsenosti a inšpirácie súvisiace s obmedzeniami práce knižníc počas pandémie koronavírusu.

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Číslo

Sekce

Svetom kníh a knižníc