Národná stratégia pre otvorenú vedu má ambíciu zlepšiť dostupnosť výsledkov vedy. A nielen to

Autoři

  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

otvorená veda, národné stratégie, podpora vedy a výskumu

Abstrakt

Národná stratégia pre otvorenú vedu si kladie za cieľ zlepšiť dostupnosť výsledkov slovenskej vedy v záujme integrity, reprodukovateľnosti a viditeľnosti, zvýšiť transparentnosť výskumných procesov a zosúladiť smerovanie rozvoja vedy a výskumu na Slovensku s odporúčaniami Európskej komisie. Vytýčila si deväť strategických cieľov, ktoré sa budú napĺňať postupne, prostredníctvom dvojročných akčných plánov.

Reference

MŠVVaŠ SR: Národná stratégia pre otvorenú vedu má zlepšiť dostupnosť výsledkov vedy. Dnes.plus [online]. Bratislava: TASR, 26. apríla 2021 [cit. 24.06.2021]. Dostupné na: https://dnes.plus/spravy/slovensko/veda/msvvas-narodna-strategia-pre-otvorenu-vedu-ma-zlepsit-dostupnost-vysledkov-vedy/

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Číslo

Sekce

Open Access